Bavian

Vi har laget
vignett for
Kongen på haugen!
Se da vel.

'